کلیسای انجیلی لارناکا ، به خانواده های کلیساها جهت پرستش ، دوستی و هم صحبتی ، و تبلیغ مسیحیت ، منحصرا تابعِ کلامِ خدا ، متعلق می باشد.

 « و بر شالوده رسولان و انبیا بنا شده اید ، که عیسی مسیح خود ، سنگِ اصلی آن بنا است. »

افسسیان 2 : 20

روزهای عبادت :

یکشنبه ساعت 10:30 صبح : پرستش

سه یکشنبه در ماه ساعت 6:00 عصر : تعلیم کتاب مقدس

یک یکشنبه در ماه ساعت 2:30 بعد از ظهر : مراسم عشای ربانی

 

ما به چه چیزی اعتقاد داریم ؟